ГДЗ Українська мова 5 клас С. Я. Єрмоленко, В. Т. Сичова (2018 рік) 

Назад до ГДЗ

§ 42. Речення з однорідними членами (без сполучників і зі сполучниками а, але, і). Кома між однорідними членами речення